Uit berekeningen van Steunpunt Werk in Leuven blijkt dat de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt steeds meer toeneemt. Tijdens de eerste zes maanden van 2017 waren er gemiddeld 5,8 niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature, tegenover 7,1 in 2016 en 8,7 in 2015.

Die evolutie is het gevolg van een daling van het aantal werklozen en een stijging van het aantal vacatures. Het aantal niet-werkende werkzoekenden daalde in juni al voor de 23ste opeenvolgende maand. Het waren er nog 201.031, een daling met 6,4 procent in vergelijking met vorig jaar. Alleen bij werkzoekenden met een allochtone origine of met een arbeidshandicap is er nog een beperkte toename.

De kans op uitstroom naar werk werd globaal opnieuw wat groter in het tweede kwartaal van 2017 (9,8 procent). Bij hooggeschoolde werkzoekenden en werkzoekenden met een werkloosheidsduur van een tot twee jaar verkleinde de kans op werk.

De Vlaamse vacaturemarkt trekt al sinds begin 2014 maand na maand aan. De blijvende toename van het aantal vacatures dat de VDAB ontvangt, vertaalt zich in een duidelijke stijging van het aantal openstaande vacatures. In juni lag het aantal bijna een vijfde hoger dan een jaar eerder. In 2016 waren er gemiddeld 7,1 niet-werkende werkzoekenden per openstaande VDAB-vacature. Tijdens de eerste zes maanden van 2017 daalde dat tot 5,8.