Jozef Pacolet, professor aan KU Leuven, bracht de evolutie van de Vlaamse rusthuizen in kaart. Opvallend is de snelle privatisering van die zorginstellingen. In zes jaar hebben commerciële spelers hun aandeel met de helft vergroot.

Met 234 van de 803 rusthuizen in Vlaanderen hebben de commerciële spelers nu al 26 procent van de markt in handen. Het aantal OCMW-rusthuizen neemt af. De vzw’s die zo’n zorginstelling beheren, blijven stabiel.

Experts zijn ongerust over deze evolutie. Professor Pacolet is bezorgd om de kwaliteit van de zorg. “Commercieel ­gerunde rusthuizen doen minder inspanningen om genoeg personeel in te zetten. Ze voldoen vaker niet aan de voedingsnormen. Ook op het vlak van patiëntenopvolging doen ze het minder goed.”

De commercialisering gaat hand in hand met schaalvergroting. Steeds vaker worden rusthuizen overgenomen door grote internationale spelers. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is er zich van bewust. Hij kondigt nieuwe ­regels aan. Privé­bedrijven die een vergunning willen om een rusthuis uit te baten, moeten duidelijkheid over hun financiële structuur verschaffen.