Sociale inspecteurs mogen zich binnenkort bij bedrijven voordoen als (potentiële) klanten of werknemers om discriminatie aan te tonen. De Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de zogeheten mystery calls. Leuvens onderzoek bevestigt discriminatie door bedrijven bij aanwervingen.

Mystery calls zijn anonieme praktijktesten in bedrijven waarvan er op basis van klachten sterke aanwijzingen zijn dat er discriminerende activiteiten plaatsvinden.

Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat er discriminatie bestaat bij de aanwerving. Wanneer het aantal kandidaten voor een vacature groot genoeg is, hebben mensen met een anders klinkende naam slechts de helft zoveel kans om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, ook al hebben ze gelijkaardige kwalificaties.

Discriminatie kan ook gaan over leeftijd of geslacht. Bewijsvoering is vaak moeilijk en de mystery calls moeten hierbij helpen. Toch moeten bedrijven geen heksenjacht vrezen. Aan de inzet ervan zijn strikte voorwaarden verbonden.

Om tegemoet te komen aan de ongerustheid dat mystery calls kunnen leiden tot het uitlokken van discriminatie werden in het wetsontwerp van minister van Werk Kris Peeters verschillende waarborgen ingebouwd. Zo kan het instrument pas in laatste instantie worden gebruikt, indien er een vermoeden van discriminatie bestaat en als andere onderzoeksmethodes ontoereikend blijken. Sociale inspecteurs moeten bovendien het gebruik van mystery calls op voorhand aftoetsen bij de arbeidsauditeur.