Het Leuvense technologiebedrijf Imec en de KU Leuven voeren een experiment uit rond stress op het werk. Tot de deelnemers behoren Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) en enkele van zijn kabinetsmedewerkers. Hun stressniveau wordt opgevolgd met draagbare sensoren en een smartphone.

Het onderzoek wil stress op de werkvloer aanpakken door gebruik te maken van draagbare sensoren. Aan de hand van fysiologische waarnemingen willen de onderzoekers nagaan wat stress veroorzaakt en hoe u best met die stress kan omgaan. Het onderzoek moet resulteren in een app voor de smartphone die mensen kan helpen bij het omgaan met werkgerelateerde stress.

De onderzoekers willen 1.500 proefpersonen betrekken bij hun experiment. Een van hen is Vlaams minister Philippe Muyters. Hij kreeg donderdag op zijn kabinet een onderzoekster over de vloer die de nodige sensoren kwam aanbrengen.

Het stress- en activiteitsniveau van de Vlaamse minister wordt verschillende dagen opgevolgd. De verzamelde gegevens worden anoniem gebruikt.