flandersdcFlanders DC, de organisatie voor ondernemingscreativiteit van de Vlaamse overheid, wordt verruimd om meer ondersteuning te bieden aan de creatieve economie in Vlaanderen. De werking van Design Vlaanderen en van Flanders Fashion Institute wordt geïntegreerd in Flanders DC. Als hoofdzetel koos de Vlaamse regering voor Leuven.

Aan de fusie van Flanders DC met Flanders Fashion Institute (FFI) en Design Vlaanderen tot één nieuwe organisatie onder de naam Flanders DC gingen maandenlange voorbereidingen vooraf.  “Flanders DC en het Flanders Fashion Institute waren al enige tijd één juridische entiteit. Met deze beslissing van de Vlaamse regering wordt voor nog meer inhoudelijke integratie gekozen. Daarnaast werd beslist om de werking van Design Vlaanderen, dat de Vlaamse designsector ondersteunt, eveneens op te nemen binnen Flanders DC”, stelt Flanders DC.

“De werking naar mode en design blijft gegarandeerd. De namen van Flanders Fashion Institute en Design Vlaanderen worden behouden omdat zij voor hun doelgroep een duidelijke identiteit en weerklank hebben die Flanders DC niet zomaar overboord wil gooien. Op die manier wordt binnen de veranderingen toch ook de nodige continuïteit behouden.”

Als locatie van de nieuwe hoofdzetel wordt Leuven wordt de hoofdstad van de creatieve economie in Vlaanderen. Momenteel werken twaalf mensen in de kantoren van Flanders DC aan de Diestsevest. Door de fusie komen er mogelijk arbeidsplaatsen bij. De creatieve economie in Vlaanderen is goed voor 125.000 jobs en zeven miljard euro aan toegevoegde waarde. Van alle Vlaamse zelfstandigen werkt dertien procent in de creatieve economie.

De Vlaamse overheid schuift Flanders DC naar voor als structurele partner van het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor de creatieve economie. Het gaat om bedrijven uit de creatieve industrie en ondernemingen met een origineel bedrijfsmodel. De organisatie richt zich op de hele creatieve economie, met bijzondere aandacht voor mode, design en gaming.

Flanders DC moet ervoor zorgen dat mensen met een knap idee en creatievelingen die hun talent voor ondernemerschap willen versterken één duidelijk aanspreekpunt hebben. Ook gevestigde ondernemingen uit de creatieve economie worden ondersteund met instrumenten, infosessies en advies.