Leuven wil weer naar Raad van State tegen Uplace

uplace 2Het stadsbestuur van Leuven denkt er ernstig aan om weer naar de Raad van State te trekken tegen Uplace. Ditmaal om de nieuwe milieuvergunning van het winkelcomplex in Machelen te bestrijden.

Het stadsbestuur wacht op de publicatie van het besluit van Joke Schauvliege (CD&V) om een nieuwe milieuvergunning toe te kennen aan Uplace. De Vlaamse minister voor Omgeving  kende vorige week een nieuwe milieuvergunning voor twintig jaar toe aan het megaproject. Die treedt pas in werking als de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is. En precies die wordt nog betwist bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De Raad van State vernietigde vorig jaar de eerste milieuvergunning omdat de regering niet onpartijdig had gehandeld in de beoordeling van de vergunningsaanvraag. De Vlaamse regering en Uplace ondertekenden daarom een aangepaste brownfieldconvenant. De Vlaamse regering wil de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (brownfields) stimuleren en faciliteren door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders.

Leuven is altijd een felle tegenstander van Uplace geweest omdat het zware negatieve gevolgen vreest voor het eigen handelscentrum en de mobiliteit in de omgeving. Het startte eerder al enkele rechtsprocedures om de komst van Uplace te verhinderen. Leuven was bijvoorbeeld een van de instanties die dit voorjaar bij de Raad van State beroep aantekenden tegen het definitief goedgekeurde gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel. Dat vormt de juridische basis voor de bouw van Uplace.