SONY DSCLeuven scoorde sterk in de recente Stadsmonitor. ook op vlak van werk en handel doet Leuven het veel beter dan de meeste centrumsteden.

Vlaams minister voor Stedenbeleid Liesbeth Homans stelde dinsdag de nieuwe Vlaamse Stadsmonitor voor. De Stadsmonitor brengt aan de hand van 167 indicatoren de leefbaarheid en duurzame ontwikkeling van de dertien Vlaamse centrumsteden in kaart.

In deze editie van de stadsmonitor worden voor het eerst een aantal macro-economische indicatoren opgenomen, zoals de lokale bruto toegevoegde waarde. Leuven scoort het beste: de stad creëert per inwoner per jaar 60.820 euro, tegenover een gemiddelde van de centrumsteden van 43.826 euro. Per werknemer betekent dit 80.818 euro per jaar.

Het aantal startende ondernemingen is in Leuven het hoogste met 4,3% en 79,4% is nog steeds actief na 5 jaar, telkens het hoogste voor de centrumsteden.

De jobratio (aantal tewerkstellingsplaatsen op de potentieel actieve bevolking tussen 15-64 jaar) blijft met 117,6% uitermate hoog, en het hoogste van alle steden. De score op deze indicator bedroeg in 2008 113%, en in 2011 115%, en vertoont dus een stijgende trend.

De inkomende pendel (bezoldigde werknemers met woonplaats buiten Leuven op het totaal aantal bezoldigde werknemers dat werkt op het grondgebied van de stad) bedraagt 74,5% van de werknemers: zij werken in Leuven maar wonen er niet. Enkel Mechelen scoort nog iets hoger.

De tevredenheid over het aanbod aan shopping- en winkelvoorzieningen in de stad ligt met 91,1% erg hoog. Enkel Roeselare en Hasselt doen beter. 97,2% van de Leuvenaars doet regelmatig inkopen in het stadscentrum. Na Hasselt (97,9%) is dit de hoogste score van alle centrumsteden. Slechts 77,2% van de inwoners van Leuven doet regelmatig inkopen in een baanwinkel, meteen het laagste cijfer van alle centrumsteden. De aantrekkelijkheid van de winkelfunctie van de Leuvense binnenstad komt zo duidelijk naar voren in de resultaten.