Als gevolg van de extreme droogte slaan het Leuvense stadsbestuur en AB Inbev de handen in elkaar om het openbare groen in de stad van voldoende water te voorzien. AB InBev stelt gratis haar gereinigd afvalwater ter beschikking van de stad.

Ook in Leuven hebben bomen, planten en bloemperken zwaar te lijden onder de hitte en de droogte van de voorbije weken. “Onze medewerkers van de groendienst doen er alles aan om voldoende bij te gieten, zodat er zo weinig mogelijk bomen en planten sterven”, zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani.

70.000 liter per dag

Tot nog toe tankte de Leuvense groendienst elke dag gietwater uit de Vaart. Maar de stad verwacht dat dit door de aanhoudende droogte tijdelijk verboden zal worden. “Dramatisch voor het jonge en nieuwe aangeplante groen in de stad” aldus schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. De oplossing werd gevonden bij AB Inbev. De brouwerij stelt haar gezuiverde afvalwater ter beschikking van de stad. De groendienst kan onbeperkt en 7/7 haar tankwagens vullen bij de brouwerij. De stad onderzoekt ook of het gezuiverde afvalwater een oplossing kan zijn voor andere partijen die kampen met de droogte. De brouwerij produceert immers meer afvalwater dan de groendienst nodig heeft. De groendienst zou dagelijks zo’n 70.000 liter afvalwater halen bij InBev, wat neerkomt op slechts 2% van de totale dagproductie van de brouwerij.

Droogteplan

Omdat periodes van extreme droogte de komende decennia frequenter zullen voorkomen wil het stadsbestuur zo snel mogelijk samenzitten met alle betrokken organisaties om een droogteplan op te stellen “Ik wil zo snel mogelijk samenzitten met de nodige partners, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, De Watergroep, Aquafin, de provincie en bedrijven zoals AB Inbev”, zegt Ridouani. “Op die manier kunnen we een droogteplan opstellen en oplossingen zoeken voor watertekorten en waterdistributie, om minstens anderhalve maand van watertekort te kunnen overbruggen en de stad zo klimaatbestendig te maken en leefbaar te houden. Dat sluit heel nauw aan bij onze missie om Leuven klimaatneutraal te maken tegen 2030.”

Ridouani denkt aan de aanleg van spaarbekkens, het opvangen van grondwater bij bouwwerven en een samenwerking met bedrijven om watervoorraden aan te leggen.

Foto: hier kan de Leuvense groendienst voortaan haar tankwagens vullen