Het langdurig ziekteverzuim bij werknemers in Vlaams-Brabant is de afgelopen vier jaar met 17% gestegen. Dat zegt HR-dienstverlener Acerta na een analyse van de gegevens bij 40.000 werkgevers. De dienstverlener acht de situatie zorgwekkend. 

Bij werkgevers in Vlaams-Brabant uit de private sector werd vorig jaar 3,18% van de werkuren door langdurig ziekteverzuim niet gepresteerd. Volgens HR-dienstverlener Acerta is dat een zorgwekkende stijging van 17 procent. “Het vreet aan de capaciteit van de bedrijven”, aldus Acerta. “Het gaat wel om een nationale trend want ook in Antwerpen en Oost-en West-Vlaanderen is er een stijging vastgesteld.” Volgens Acerta is het voor de maatschappij belangrijk dat een aanzienlijk aantal van de langdurig zieken kunnen gereactiveerd worden op de arbeidsmarkt.

Kortstondig ziekteverzuim  

Op het vlak van het kortstondig ziekteverzuim is er “beter” nieuws. In dat segment was de stijging minder sterk. Gemiddeld was de voltijdse werknemer in Vlaams-Brabant vorig jaar zes werkdagen ziek.  Voor zieken langer dan een maand maar korter dan een jaar is er in Vlaams-Brabant een stijging met 4,37%. 

Aanwezigheidspolitiek 

Nog volgens Acerta beginnen bedrijven werk te maken van een aanwezigheidspolitiek, zowel voor re-integratie als preventie. Door onder andere de krapte op de arbeidsmarkt kunnen ondernemingen het zich niet permitteren om te morsen met talent. Voor een meerwaardewerknemer is een werkgever vaker bereid een extra inspanning te doen om hem/haar aan boord te houden.