Bij het binnenrijden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanuit Vlaams-Brabant geldt voortaan een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende dieselwagens zullen er in 2018 niet meer mogen rijden.

De lage-emissiezone wordt stapsgewijs ingevoerd. Vanaf 2018 kunnen dieselvoertuigen zonder Euronorm of met de norm Euro 1 niet meer rondrijden in Brussel.

De volgende jaren worden de normen verstrengd. Vanaf 2019 gelden de beperkingen ook voor benzinevoertuigen zonder Euronorm of met Euro 1, net als dieselvoertuigen met Euro 2.

Momenteel werden al vijftig intelligente camera’s geïnstalleerd op grondgebied van het gewest. Het uiteindelijke netwerk zal uit ongeveer tweehonderd  camera’s bestaan.

Wie de toegangscriteria tot de Brusselse lage-emissiezone niet naleeft, krijgt een boete van 350 euro. Elke overtreding wordt bestraft met hetzelfde bedrag. De invoering van de LEZ gaat gepaard met een overgangsfase van negen maanden. In die periode worden geen boetes opgelegd. De automobilisten worden wel geverbaliseerd en gewaarschuwd.

Wie een boete krijgt, kan pas drie maanden later een nieuwe boete oplopen. Die maatregel moet toelaten de nodige stappen te doen om van voertuig te veranderen of nieuwe verplaatsingsgewoonten aan te leren.

De reglementering heeft betrekking op personenwagens, bestelwagens tot 3,5 ton (voertuigencategorie N1 op het inschrijvingsbewijs) en bussen en autocars, ongeacht of ze ingeschreven zijn in België of het buitenland.