Kwart vrije beroepers zou vrijwillig nooit lid worden van Orde

federatie vrije beroepenEén op de vijf vrije beroepers vindt een Orde niet meer van deze tijd. De helft meent van wel, maar enkel wanneer Ordes zich grondig moderniseren. Een kwart van de mensen in een vrij beroep zou nooit lid worden van een Orde of Instituut mocht dit niet verplicht zijn. Dat blijkt uit een onderzoek onder 2.929 vrije beroepers in een enquête van de Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij Unizo.

“Het draagvlak voor de Ordes en Instituten zoals die vandaag bestaan, verkleint blijkbaar. Dat er iets moet gebeuren, staat vast. Ordes en Instituten moeten dringend het stof afblazen”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen. Er zijn wel grote verschillen tussen de Ordes . Volgens de enquête spelen veel Ordes en Instituten te weinig in op nieuwe tendensen en de actualiteit. Ook bestaat er bij veel instellingen een gebrek aan transparantie. Vrije beroepers weten vaak te weinig wat met hun – soms aanzienlijk – lidmaatschapsgeld gebeurt of hoe Ordes of Instituten een tuchtzaak behandelen. Toch wil de Federatie Vrije Beroepen niet dat Ordes of Instituten verdwijnen: “Ze waken over de deontologie van de vrije beroepen. Ze zorgen als het ware voor een kwaliteitslabel voor de consument. Wie ingeschreven staat op het tableau van een Orde of Instituut, voldoet aan de opleidings- en kennisvereisten.” Maar de Federatie vindt wel dat Ordes en Instituten zich aan zelfevaluatie moeten onderwerpen en moeten nadenken over een (verdere) modernisering en meer transparantie. Zelf stelde de Federatie samen met professoren, magistraten en experten een modelreglement voor tuchtprocedures op dat moet zorgen voor meer uniformiteit tussen de vrije beroepen. De Federatie Vrije Beroepen hield de rondvraag naar aanleiding van “De Dag van het Vrije Beroep: Uw Orde nog aan de orde?” vandaag in Gent