Naar aanleiding van de Digitale Week hield Tempo-Team een bevraging naar de e-inclusiviteit op de Belgische werkvloer. Het uitzendbedrijf met vestiging in Leuven constateert dat een kwart van de werknemers niet mee is met de digitalisering.

Uit de bevraging blijkt dat ruim een kwart van de werknemers de nodige digitale vaardigheden mist en ook vindt dat er te weinig opleidingen zijn om die aan te scherpen. Volgens Tempo-Team kan deze achterstand tot (rechts)onzekerheid en onduidelijkheid leiden en vergroot het risico op problemen. Om de kloof te dichten is er nood aan een e-inclusief management.

Volgens Tempo-Team wordt de digitale verandering onvoldoende opgevangen door noodzakelijke aanpassingen van het arbeidsreglement en in de werkprocessen. Het hoeft niet te verbazen dat de digitale kloof het grootst is bij vijftigplussers. Daar zegt 28 procent onvoldoende mee te zijn, tegenover 18 procent in de groep van 18- tot 34-jarigen.

Vorming

Een op de tien werknemers zegt voor zijn job te vrezen omdat hij of zij zo hard achterop hinkt. Het gaat om een digitale kloof van de tweede graad, wat betekent dat ze niet uitgesloten worden omdat ze geen toegang hebben tot het internet maar wel door gebrekkige digitale vaardigheden. Dat is volgens de peiling vooral een gevolg van het gebrek aan opleidingen.

Bij een derde van de werkgevers staan sterke digitale skills in de top vijf van meeste gezochte eigenschappen bij werknemers. Eventuele tekorten aan digitale kennis en vaardigheden bij bestaande werknemers willen bedrijven vooral opvangen met nieuwe rekruteringen. “Maar vorming is minstens even belangrijk”, zegt Marina Willecomme, hr-manager bij Tempo-Team.

De Digitale Week duurt nog tot 5 november.