werchterurineAquafin test in Leuven een nieuwe installatie die kunstmest kan maken van het slib dat overblijft na de zuivering van afvalwater. De installatie werd uitgetest met urine die opgevangen werd bij de festivalgangers van Rock Werchter.

Aquafin, dat in opdracht van het Vlaamse Gewest de oppervlaktewateren zuivert, kreeg in juni van de provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunning voor een vernieuwing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Aarschotsesteenweg in Leuven. Het bedrijf neemt daar een nieuwe installatie in gebruik die kunstmest uit afvalwater moet produceren en op die manier fosfor kan recupereren.

Wereldwijd staan de natuurlijke fosforvoorraden onder grote druk. De belangrijkste mijnen liggen in China en Marokko en geraken stilaan uitgeput. Fosfor is een belangrijk chemisch element omdat het onmisbaar is in de voedselketen. Aangezien het niet gerecupereerd kan worden, zijn we straks aangewezen op recyclage.

Het proefdraaien van de installatie vond in het begin van de zomer plaats met opgevangen urine van festivalgangers van Rock Werchter. Menselijke urine is rijk aan fosfaten en een bron voor terugwinning van fosfor. Het vrijkomende mineraal struviet kan gebruikt worden voor de productie van kunstmest, als vervanger voor ontgonnen fosfor.

De toepassing van energiezuinige technieken is een van de prioriteiten van Aquafin. “In de renovatie van deze zuiveringsinstallatie wordt dit gedemonstreerd door de bouw van een Sharonreactor en het gebruik van energiezuinige blowers”, zegt Marjoleine Weemaes, groepsleidster onderzoek van Aquafin.

Zowel de struviet- als de Sharoninstallatie zijn voor Aquafin nieuwe technieken. Met de Sharoninstallatie wordt geconcentreerd stikstof verwijderd uit de slibwaters, een besparing van 25 procent zuurstof en 40 procent koolstof. De waterzuivering werd uitgerust met energiezuinige blowers. De reductie van elektriciteit is vergelijkbaar met het jaarverbruik van honderd gezinnen.