KU Leuven wil aandelen in fossiele brandstoffen verkopen

fossielDe KU Leuven wil haar aandelen in fossiele brandstoffen verkopen. De bestuurders van de universiteit wachten op het goede moment om tenminste het oorspronkelijk investeringsbedrag te recupereren.

De Leuvense universiteit heeft momenteel 0,19 procent van haar beleggingsportefeuille, goed voor 3,8 miljoen euro, belegd in aandelen in fossiele brandstoffen. “Het zijn geen beleggingen in bepaalde bedrijven, maar wel in een aandelenfonds dat investeert in olie en gas”, zegt Koenraad Debackere, algemeen beheerder van de KU Leuven.

De Studentenraad van de KU Leuven vraagt dat het universiteitsbestuur zich uitdrukkelijk distantieert van aandelen in fossiele brandstoffen. Bij onderhandelingen met financiële instellingen die haar fondsen belegt, moet de universiteit garanties vragen dat die niet geïnvesteerd worden in bedrijven die op de lijst prijken van ondernemingen die fossiele brandstoffen ontginnen, de zogenaamde Carbon Underground 200.