Een ploeg Egyptologen van de faculteit Letteren van de KU Leuven werkt samen met een Amerikaanse curator aan een nieuw afgietsel van de droomstèle bij de beroemde sfinx aan de piramide van Giza in Egypte. Het afgietsel is bestemd voor het Semitic Museum van Harvard.

De herkomst van de stèle is een sprong van ruim drieduizend jaar terug in de tijd, naar farao Thoetmosis IV. Het granieten tablet vertelt het relaas van een droom die de toenmalige prins had toen hij op een warme dag even uitrustte in de schaduw van de sfinx op het plateau van Giza. In die droom belooft de god Harmachis de troon aan Thoetmosis, op voorwaarde dat hij de door zand bedolven sfinx zou uitgraven. Als kersverse farao liet hij zijn verhaal in graniet vereeuwigen en plantte hij de droomstèle tussen de poten van de sfinx.

Tot vandaag is de originele stèle op die plaats terug te vinden, maar in de negentiende eeuw zijn er wel enkele kopieën van gemaakt. Ook de KU Leuven heeft er een in haar bezit. Het gipsen afgietsel is van groot belang omdat de originele stèle beschadigd is geraakt. Zo is een deel van de inscriptie verloren gegaan omdat het granieten tablet is afgeschilferd. De kopie is op dit moment vollediger dan het origineel.

Die wetenschappelijke waarde is ook het Harvard Semitic Museum niet ontgaan. Daarom werkt het de komende weken samen met de KU Leuven om een nieuwe kopie te maken. “Tot het einde van de maand is een van de curatoren van Harvard bij ons op bezoek”, zegt Marleen De Meyer, postdoctoraal medewerker aan de onderzoeksgroep Archeologie. “Samen maken we in siliconen een nieuwe mal van de stèle, die later de oversteek zal maken naar Boston. Daar kunnen ze dan een eigen kopie maken van de droomstèle.”

“Ook wij plukken de vruchten van deze samenwerking. Met de mal maken we ook voor ons een nieuwe kopie van de stèle uit kunsthars. Dat is lichter en minder fragiel dan gips. Het nieuwe afgietsel is beter geschikt voor onderwijs. Studenten die oefenen om hiëroglifische inscripties te documenteren en te tekenen, hoeven dan het fragiele origineel niet meer te belasten. Samen met Harvard werken we ook aan een virtual reality app. Daarmee zullen bezoekers vanuit Leuven de stèle ook virtueel kunnen bezoeken op de oorspronkelijke locatie.”