KU Leuven is zo rijk als het water diep is

kuleuven-300x200-1De KU Leuven heeft voor meer dan een miljard euro aan beleggingen. Welk bedrijf in Vlaams-Brabant doet beter? De zes Vlaamse universiteiten beheerden eind vorig jaar samen 1,84 miljard euro aan beleggingen. De KU Leuven is met 1,06 miljard euro de grootste belegger.

Uit de cijfers blijkt dat de Vlaamse universiteiten de voorbije jaren steeds meer geld zijn gaan beleggen. In totaal groeide de berg beleggingen van 1,47 miljard euro eind 2013 naar 1,84 miljard euro eind 2015. Ter vergelijking: de Vlaamse hogescholen komen samen amper aan 181,5 miljoen euro.

De beleggingen aan de Leuvense universiteit stegen in twee jaar tijd met ruim twintig procent. “De geldbeleggingen worden voorzichtig beheerd conform het strategisch kader voor het beheer van de financiële middelen van de KU Leuven, van KU Leuven Research & Development en van het UZ Leuven”, staat daarover te lezen in het jongste jaarverslag van de KU Leuven.

Vanuit bepaalde politieke hoek (N-VA) worden vragen gesteld bij deze bedragen. Maar volgens Koenraad Debackere, algemeen beheerder van de KU Leuven, gaat het om financiële middelen die door binnenlandse of buitenlandse instanties gestort werden voor onderzoeksprojecten en die eerst later worden uitgegeven.

“Het gaat niet om kapitaal dat we vrij kunnen beleggen, maar om middelen die we ontvingen voor onderzoeksprojecten. Het geld wordt de volgende jaren uitgegeven voor afgesloten contracten. In afwachting hebben we 95 procent belegd in obligaties of cashrekeningen.” Debackere wijst erop dat het aantal gefinancierde onderzoeksprojecten de voorbije tien sterk toegenomen is en dat de inkomsten die de KU Leuven uit deze beleggingen haalt vrij beperkt zijn.