De KU Leuven duldt geen seksuele intimidatie op de werkvloer. Een werknemer van de faculteit industriële ingenieurswetenschappen (foto) werd ontslagen wegens ongewenst grensoverschrijdend gedrag met studenten. Zij konden bij de medewerker terecht voor vragen over studietoelagen en examens.

De feiten dateren uit de eerste helft van dit jaar. Ze werden door studenten gemeld aan vertrouwenspersonen die de KU Leuven daarvoor speciaal heeft aangesteld en opgeleid. De Leuvense universiteit wilde na een onderzoek de man onmiddellijk ontslaan.

Maar dat ging niet: de werknemer was een vakbondsafgevaardigde. Daarom trok de KU Leuven naar de arbeidsrechtbank. De rechter besliste dat de feiten bewezen waren. Daarop werd de betrokkene op staande voet aan de deur gezet.

“Hieruit blijkt dat ons netwerk van vertrouwenspersonen aan wie studenten grensoverschrijdend gedrag kunnen melden goed functioneert”, zegt rector Luc Sels. “De studenten krijgen tweemaal per jaar een mail met informatie over dit netwerk dat gecoördineerd wordt door de universitaire ombudsman.”

De universiteit bezint zich niet over bijkomende maatregelen. “Dit ontslag is een nieuw signaal dat de KU Leuven dergelijk gedrag absoluut niet tolereert. Al zeker niet ten aanzien van studenten.”