De ongemeen hoge elektriciteitsprijzen in ons land wegen op de tewerkstelling en investeringen. Dat blijkt uit een studie van Vives-KU Leuven en Vives. Een andere studie van consultantbureau Deloitte uit Zaventem toont aan dat de Belgische industrie een meerkost van 10,5 tot 34 procent betaalt voor elektriciteit in vergelijking met de buurlanden.

Voor het eerst werd de impact van elektriciteitsprijzen op de Belgische industrie onderzocht. De studie van KU Leuven en Vives verzamelde gegevens uit tien Europese landen en 25 industriële sectoren. Gegevens over werkgelegenheid, investeringen, elektriciteitsintensiteit en -prijzen werden vergeleken.

Handicap

Een daling met tien procent van de Belgische elektriciteitsprijzen zou leiden tot drie procent meer jobs en zes procent meer investeringen. “Onze cijfers zijn dan nog een onderschatting omdat we geen rekening houden met de indirecte jobcreatie die zal volgen in verwante sectoren”, zegt Joep Konings, professor economie aan de KU Leuven.

Volgens Febeliec, de federatie van Belgische industriële energieverbruikers, loopt ons land op zijn minst 12.000 tot 36.000 jobs en 550 miljoen tot 1,5 miljard euro per jaar aan investeringen mis door de hoge elektriciteitsprijzen. De handicap varieert van tien tot veertig procent in vergelijking met de buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk. “Dat weegt zwaar op de industriële ontwikkeling en de winstgevendheid van onze bedrijven”, stelt voorzitter Luc Sterckx.