Kredietverlening aan ondernemingen kent kleine positieve evolutie

febelfinHet uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten bedroeg eind 2014 iets meer dan 128 miljard euro. Ten opzichte van eind 2013 betekent dit een stijging van één procent. De beperkte groei kan volgens Febelfin worden toegeschreven aan de haperende kredietvraag.

In de eerste drie kwartalen leek er even een heropleving, maar het aantal kredietaanvragen daalde opnieuw sterk in het vierde kwartaal van 2014. Zo kende de evolutie op jaarbasis een negatief verloop. Dit ondanks de zeer lage rentetarieven, waardoor lenen nog nooit zo goedkoop was. De kredietproductie kende een positieve evolutie over 2014 dankzij de gedaalde weigeringsgraad.

“Ondanks de zeer lage rentevoeten, blijft de kredietvraag haperen”, zegt Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin. “Aan de aanbodzijde noteren we toch een toename van de kredietproductie. Dit kan er op wijzen dat de aanhoudende sensibilisering omtrent het belang van een goed voorbereid kredietdossier een positief effect heeft op de kwaliteit van de kredietdossiers. Wat dan weer een positieve invloed heeft op de acceptatiegraad. De weigeringsgraad bereikte in 2014 immers zijn laagste niveau sinds het begin van de metingen. Door de toename van zowel het aantal verstrekte kredieten als het verstrekte kredietbedrag sluiten we 2014 toch af met een lichte groei van de kredietverlening.”

“Afgaand op het verbeterende economische klimaat in het eerste kwartaal van 2015 en de aanhoudende lage rentetarieven vermoeden we dat dit samenspel van factoren zou kunnen leiden tot een heropleving van de kredietvraag in de komende maanden”, zegt Vermaerke.