De krapte op de arbeidsmarkt was in 2017 het grootste in West-Vlaanderen (4,2), gevolgd door Vlaams-Brabant (5,8). Dat blijkt uit berekeningen door Steunpunt Werk uit Leuven. De krapte wordt uitgedrukt in aantal niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature bij de VDAB.

De verhouding tussen werkzoekenden en vacatures (spanningsratio) daalt sinds enkele jaren. In 2017 stak de provincie West-Vlaanderen Vlaams-Brabant voorbij als de meest krappe arbeidsmarkt.

Uit de studie van Steunpunt Werk blijkt een grote verscheidenheid aan type arbeidsmarkten op lokaal vlak. De Vlaamse gemeenten worden opgedeeld in vier clusters.

In een cluster met 118 vooral kleine en middelgrote gemeenten is er sprake van een ontspannen lokale arbeidsmarkt met een lage spanningsratio (13,8) en een beperkt percentage knelpuntvacatures (14,8 procent). In een cluster met 25 gemeenten waaronder heel wat centrumsteden werden een hoge spanningsratio (3,8), een groot aantal knelpuntvacatures (19 procent) en veel jobs per honderd inwoners (120,5) geregistreerd.

Toch was er een hoge werkloosheidsgraad van 7,4 procent. Dat wijst volgens Steunpunt Werk op een wanverhouding tussen de kwalificaties van werkzoekenden en de gevraagde profielen.