Leuven voert een kotlabel in voor de huisvesting van studenten. Dat is een kwaliteitsbeoordeling na controle van de reglementering over wonen. Concreet gaat het over woonkwaliteit, brandveiligheid, stedenbouwkundige vergunning, binnennummering, fiets- en parkeerverordening, belasting tweede verblijven en het energieprestatiecertificaat.

De huisvestingsdienst van de stad Leuven wil alle koten aan kwaliteitscontroles onderwerpen. De dienst is de voorbije maanden versterkt met tien mensen. Ze zijn al begonnen met de oudste gebouwen, opgetrokken voor 1873.

Voor 1 januari 2028 zouden alle verhuurde woonentiteiten in panden die gebouwd werden na 1962 gecontroleerd moeten worden. Verhuurders kunnen zelf ook kotlabels aanvragen.

Bij de controle wordt nagegaan of het kot conform is met de voorschriften over brandveiligheid. Voorts wordt onderzocht of de woongelegenheid in overeenstemming is met de bepalingen over stedenbouw, milieuvergunning en omgevingsvergunning en met de normen van de Vlaamse Wooncode. Ook de de reglementering op de aanleg van parkeerplaatsen en fietsenstallingen, aangifte van de tweede verblijfsbelasting en de aanwezigheid van een energieprestatiecertificaat komen aan de orde.

Het kotlabel is tien jaar geldig en vervalt bij verbouwingen of bestemmingswijzigingen. De verhuurder moet het label aan de gevel aanbrengen. Het zal ook online raadpleegbaar zijn.

De gemeenteraad keurde het reglement maandagavond goed.