In één oogopslag kunnen zien of een kot voldoet aan de normen voor woon- en contractkwaliteit, brandveiligheid en studentvriendelijkheid. Met die ambitie lanceren de Leuvense instellingen voor hoger onderwijs, de stad Leuven en studentenkoepel LOKO het kotlabel. Op die manier moet de kamermarkt in Leuven transparanter worden.

De komende maanden zullen in het Leuvense straatbeeld aan meer en meer voorgevels witte bordjes opduiken met de letter K. Dat betekent dat die gebouwen waarin studenten gehuisvest zijn voldoen aan de criteria van de stad en de universiteit.

Er bestaan twee varianten van het kotlabel: een blauw en een groen. Alle panden die opgenomen zijn in de databank Kotwijs van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven voldoen aan de vereisten voor een blauw label. Die gebouwen zijn door de universiteit gecontroleerd op het vlak van woon- en contractkwaliteit, brandveiligheid en studentvriendelijkheid.

Veilig

Om in aanmerking te komen voor een groen kotlabel moet het pand ook een controle van de stad Leuven doorstaan. “De dienst Woontoezicht controleert of alle Leuvense koten voldoen aan de wettelijke vereisten”, zegt schepen van Studentenzaken Bieke Verlinden. “Daarbij worden verschillende elementen onder de loep genomen zoals brandveiligheid, de vergunning van het pand en de opdeling ervan en de aanwezigheid van voldoende parkeer- en fietsplaatsen.”

Op termijn is het de bedoeling dat alle blauwe kotlabels plaats ruimen voor groene exemplaren en dat de panden dus zowel door stad als universiteit goedgekeurd zijn. “Studenten die verblijven in een pand met een blauw of groen kotlabel kunnen op hun beide oren slapen: hun kot is voldoende veilig en kwaliteitsvol en het huurcontract is correct”, stelt Chantal Van Audenhove, vicerector van Studentenbeleid aan de KU Leuven.

Mijlpaal

Het eerste kotlabel wordt uitgereikt aan de studentenkamers boven de thuishaven van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie LOKO. “Bepaalde verhuurders van koten bieden bedenkelijke kwaliteit aan”, zegt LOKO-voorzitter Pieterjan Vaneerdewegh.

“Daarom zetten we de eindsprint in tegen zogenaamde studentenkroten. Ook belonen we kwaliteitsvolle huisvesting met een label dat zichtbaar op de gevel komt te hangen. Zo wordt de kotenjacht een stuk gemakkelijker. Het is essentieel dat kotstudenten in Leuven op goede woonkwaliteit kunnen rekenen. Het kotlabel is een belangrijke mijlpaal.”