UNIZOHet niet vinden van geschikte medewerkers is voor negen op de tien KMO’s een belangrijke drempel om te groeien. Dat blijkt uit een rondvraag van Unizo bij zo’n tweehonderd KMO’s.

Een vijfde van de KMO’s gelooft dat groei noodzakelijk is om de onderneming te doen overleven. Omdat de huidige schaal te klein is om rendabel te kunnen zijn bijvoorbeeld of omdat de KMO’s anders niet uit de kosten geraakt. “De krapte op de arbeidsmarkt speelt KMO’s parten”, zegt Unizo. De onderneming zelf heeft groei zeker voor een groot stuk in handen, maar de overheid kan ook groei faciliteren. De administratieve rompslomp afbouwen, eigen financieringen fiscaal stimuleren en opleidingen voor personeel ondersteunen stippen de respondenten aan als belangrijke stimulansen om te groeien. Een vijfde van de ondernemers geeft ook nadrukkelijk aan dat ze bewust niet willen groeien. Dat is niet verkeerd. “Groeien mag geen doel zijn op zich. Groeien doe je omdat je het wil, niet omdat het moet”, zegt UNIZO.

De definitie van groeien is van KMO tot KMO verschillend. Voor de meesten KMO’s staat groeien synoniem met meer omzet draaien of meer winst maken. Maar groei gaat ook over meer kwaliteit bieden of meer mensen tewerk stellen. Ook de manier waarop KMO’s groeien verschilt. Bijna zeven op de tien KMO’s vindt het verhogen van de efficiëntie en het drukken van kosten één van de drie belangrijkste strategieën om groei te realiseren. Niet onlogisch, vindt UNIZO, want “hoe kostenefficiënter KMO’s kunnen werken, hoe meer middelen ze kunnen spenderen aan investeringen die de groei van ondernemingen ondersteunen”.

Ondernemers konden de drie belangrijkste redenen aankruisen waarom een bedrijf groeit. Quasi alle respondenten (99%) wijzen daarbij op de belangrijke rol van de ondernemer zelf. Externe factoren zoals een gunstig economisch klimaat (65%) of één of meerdere opportuniteiten die zich op een bepaald moment voordoen en waar de ondernemer kan op inspelen (52%), zijn ook belangrijke redenen.