Onze kmo’s verwachten in het komende kwartaal meer werk. Maar ze vinden geen geschikt personeel. Daardoor wordt het optimisme over extra tewerkstelling fel getemperd. Dat blijkt uit de jongste kmo-barometer voor het eerste kwartaal van 2018 van Unizo, die dinsdag bekendgemaakt werd.

De verwachtingen naar rendabiliteit, werkvolume en tewerkstelling zijn positief. Veertig procent van de kmo’s verwacht het komende kwartaal meer werk door een toenemende vraag naar bestaande producten of diensten. Veertien procent ziet extra groei door een wijziging of aanvulling van het aanbod. Voor 26 procent komt de groei uit de vraag naar een combinatie van het bestaande met het nieuwe aanbod.

Extra werk betekent meer tewerkstelling: 24 procent stelt meer personeel te willen aanwerven. Daartegenover staat dat 77 procent problemen verwacht bij het vinden van geschikt personeel. Amper 23 procent spreekt van weinig tot geen moeilijkheden en 18 procent voorspelt heel grote problemen bij de zoektocht.

Verantwoordelijkheid

“Het tekort aan geschikt personeel dreigt de economische groei af te remmen”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. “Het probleem wordt alsmaar acuter en vraagt om doortastende maatregelen.”

“Onze kmo’s nemen een groot deel van hun verantwoordelijkheid op, bijvoorbeeld door nieuwe medewerkers zelf op te leiden in hun bedrijf. Ook in het kader van het nieuwe duaal leren staan ze volop klaar met intussen meer dan 16.000 goedgekeurde plaatsen voor werkplekleren. Maar we kijken ook volop naar de ander stakeholders, waaronder de VDAB en de bevoegde overheden.”

Competente en betaalbare werknemers plus een soepele en moderne arbeidswetgeving zijn voor Unizo de basisvoorwaarden om economische groei aan te wakkeren. Maar geschikt personeel kost natuurlijk centen.