Kmo’s buitenspel bij bouwopdrachten

metserBouwkmo’s vallen de jongste tijd vaker uit de boot bij overheidsopdrachten, dat zegt de Bouwunie die zich baseert op cijfers van het bouwmagazine Bouwkroniek, dat wekelijks overheidsopdrachten voor de bouwsector publiceert.

Volgens de Bouwunie is er een tendens tot schaalvergroting. Door het bundelen van meerdere opdrachten vallen kleine en middelgrote bouwbedrijven meer en meer uit de boot, alleen de zeer grote aannemingsbedrijven kunnen nog meedingen naar de opdracht. Kmo’s uit de bouw worden zo gedwongen in de minder gunstige positie van onderaannemer, als ze al kans maken tegen buitenlandse onderaannemers.

“Door schaalvergroting en de hiermee gepaard gaande strengere eisen, hebben kleine en middelgrote ondernemingen geen schijn van kans om opdrachten binnen te halen. Dit is onrustwekkend”, zegt Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.”Door meerdere bouwprojecten in één keer aan te besteden, denken overheden dat ze de kosten kunnen drukken. Dat is niet noodzakelijk zo, want het mechanisme van vrije concurrentie kan hier veel minder spelen. Dat kleine en middelgrote ondernemingen buiten spel worden gezet, is te betreuren want de Vlaamse bouwsector, die vooral bestaat uit bouwkmo’s, is heel erg geïnteresseerd in overheidsopdrachten.”

Van de in totaal 70.000 Vlaamse bouwbedrijven heeft 99,5% minder dan 50 werknemers. 96% heeft minder dan 10 werknemers. Uit een enquête van Bouwunie onder haar leden blijkt dat Vlaamse bouwkmo’s wel degelijk geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan werken bij de overheid. 47,8% heeft in het verleden al overheidsopdrachten uitgevoerd. Vooral de aanvulling van het werkvolume, de diversiteit in de orderportefeuille, de betalingszekerheid en de mogelijkheid om te werken in eigen regio zijn belangrijke redenen.

Bouwunie vraagt aan de Vlaamse overheid – als belangrijke opdrachtgever van werken – dat ze haar verantwoordelijkheid neemt en verder aan een bouwklimaat werkt waarin er ook plaats blijft voor bouwkmo’s bij overheidsopdrachten. “De Vlaamse overheid moet erover waken dat er geen overheidsopdrachten in de markt worden geplaatst waarvoor een beperkt aantal bedrijven een exclusief speelveld toebedeeld krijgt terwijl deze overheidsopdracht ook kmo-vriendelijker zou kunnen aanbesteed worden”, zegt Hilde Masschelein.