dronesBinnenkort vindt de kick-off plaats van twee nieuwe VIL-projecten: Drones in de logistiek (22 juni) en Flanders Recycling Hub (30 juni).

Met het project Drones in de logistiek wil het VIL duidelijkheid verschaffen over de praktische toepassing van drones in een welomkaderde logistieke omgeving: hoever staat de technologie, aan welke toepassingen op het vlak van veiligheid, bewaking, controle of nazicht van moeilijk bereikbare locaties en assets kan hierbij worden gedacht, wat zijn de kosten en besparingen…

In een eerste fase zal binnen dit project alle beschikbare technologie samen met logistieke toepassingen opgelijst worden. Nadien wordt een quickscan uitgevoerd bij de deelnemende bedrijven om na te gaan waar en hoe drones een invulling kunnen geven aan hun exacte noden. Dit zal toelaten te bepalen voor welk type producten en operaties drones inzetbaar zijn. Tot slot volgen praktijktesten om de haalbaarheid aan te tonen. KU Leuven is onderzoekspartner in dit VIL-project.

Tijdens het project Flanders Recycling Hub wil het VIL nagaan hoe Vlaanderen kan worden uitgebouwd tot een gerenommeerde internationale recyclagehub die dienst doet voor de aanvoer van materialen, de recuperatie ervan en de gedeeltelijke export van de eruit voortkomende grondstoffen. Er wordt tevens onderzocht hoe deze initiatieven de logistieke sector zowel in Vlaanderen als internationaal een boost kunnen geven. (Leen De Moor)