KBC biedt werkzekerheid tot 2017

kbcKBC en de sociale partners LBC-NVK en BBTK sloten een nieuwe tewerkstellings-cao af tot einde 2017. Deze cao garandeert voor de jaren 2016 en 2017 opnieuw werkzekerheid en regelt de modaliteiten op het vlak van eindeloopbaanbeleid. Op 14 december 2015 bereikte KBC ook al een akkoord met LBC-NVK en BBTK over de verruimde beschikbaarheid van de Regionale Adviescentra. KBC en de sociale partners werken ondertussen aan de uitvoering en implementatie van de principiële afspraken uit deze cao’s. De belangrijkste punten uit de nieuwe tewerkstellings-cao zijn de verlenging van de werkzekerheidsgarantie voor 2016 en 2017, het behoud van de drempel voor tijdskrediet op 12,5%, een verlenging van de afspraken waardoor KBC zich engageert om de gelden die wettelijk moeten voorzien worden voor de zogenaamde ‘risicogroepen’ te besteden aan de relevante doelgroepen binnen de onderneming, specifieke loopbaanbegeleidingsmaatregelen voor 50-plussers en eindeloopbaanmaatregelen via het Minervaprogramma waarbij medewerkers stilstaan bij het einde van hun loopbaan en een keuze maken uit vijf tracks of loopbaantrajecten.

Binnen de cao Verruimde beschikbaarheid Regionale Adviescentra zijn wordt een kader gecreëerd waarbinnen Regionale adviescentra voortaan elke dag bereikbaar zijn van 8 uur tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Wanneer en hoe dit praktisch wordt opgestart, wordt momenteel nog uitgewerkt.