Living Tomorrow opende donderdag in Vilvoorde het nieuwe kantoor van de toekomst in aanwezigheid van vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Het hedendaags kantoor zal in de toekomst drastische wijzigingen ondergaan. Omdat onze manier van werken verandert. Living Tomorrow wil het grote publiek nu al tonen hoe het kantoor van de toekomst er straks zou kunnen uitzien.

In de visie van het demonstratie- en innovatieplatform Living Tomorrow staat in het kantoor van de toekomst de mens centraal. “We verwachten dat binnenkort vijftig procent van de huidige jobs zal worden uitgevoerd door robots”, zegt marcommanager Kaat Vanrenterghem.

“In eerste instantie zullen robots geen jobs uitvoeren waar creativiteit en emotie een grote rol spelen. Dat blijft exclusief voorbehouden voor de mens. De kantooromgeving van de toekomst speelt hierop in door de werknemer zelf centraal te stellen. Heel de kantooromgeving is erop gericht om mensen in een juiste gemoedsgesteldheid te brengen zodat de creativiteit volledig tot uiting kan komen.”

Enkele voorbeelden moeten die visie illustreren. Vergaderruimtes zijn geen afgesloten kubussen meer. Er wordt veel meer gericht op spontane gesprekken en overleg. Geuren roepen een gevoel van welzijn op. Die geuren worden verspreid door een geurdispenser. Een citrusgeur is bijvoorbeeld bevorderlijk voor de concentratie. Tapijttegels hebben een bepaald motief (zoals de structuur van kiezelstenen) en een link met de buitenomgeving. Bijgevolg creëren ze een bestudeerd mentaal effect. Verlichting past zich aan het binnenvallende daglicht ab, zodat het lichtniveau op het werkblad constant blijft. Kleine vergaderruimtes waar geen stroom is, moeten mensen ertoe aanzetten om snel te vergaderen.

Human resource speelt in het kantoor van de toekomst een belangrijke rol, die die veel verder gaat dan alleen mensen aanwerven. “Wanneer een bedrijf besluit tot het creëren van een werkruimte zal hr éérst kijken om wat voor bedrijf het gaat”, zegt coo Patrick Aertsen. “Welke mensen werken in het bedrijf? Wat is hun mentaliteit? Wat is de huidige werkcultuur? Van daaruit gaan ze meedenken met het bedrijf om de juiste omgeving en de juiste sfeer te creëren.”

Het kantoor van de toekomst is niet langer een vast gegeven zoals we dat nu kennen. Het is flexibel en past zich voortdurend aan, afhankelijk van het personeel en de evolutie van het bedrijf. Het kantoor zal ook effectief gebruikt worden door de medewerkers van Living Tomorrow. De kantooromgeving gaat functioneren als levend laboratorium. “Zo krijgen we heel wat respons uit eerste hand over deze nieuwe manier van werken. En dat helpt ons om onze visie verder te ontwikkelen”, zegt Aertsen.