De provincie Vlaams-Brabant telt het fietsverkeer op fietssnelwegen en fietspaden van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Van 1 januari tot 31 juli van dit jaar registreerde de provincie 1.238.176 fietsbewegingen op dertien  meetpunten. De kanaalroute tussen Leuven en Mechelen is de populairste fietssnelweg van Vlaams-Brabant. In mei en juni maken er gemiddeld meer dan 1.100 fietsers per dag gebruik van.

“De provincie werkt aan een bovenlokaal functioneel fietsnetwerk . Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat de belangrijkste gemeentelijke kernen en attractiepolen voor werken, onderwijs en winkelen met elkaar verbindt. Momenteel telt het ruim 2.400 kilometer fietsroutes en fietssnelwegen in Vlaams-Brabant”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Top vijf

De populairste fietsroute is de fietssnelweg F8 Leuven-Mechelen met 178.363 fietsbewegingen op het meetpunt in Herent. De Demerdijk in Werchter (Rotselaar) volgt op de tweede plaats, onder meer omdat Rock Werchter voor heel wat extra fietsverkeer zorgt. De derde plaats is voor het meetpunt op de F3 Leuven-Brussel tussen Herent en Leuven.  De meetpunten in het park van Tervuren (F29) en op de Kanaalroute Halle-Brussel (F20) vervolledigen de top vijf.

Het gemiddeld aantal fietsers per dag varieert van 841 tot 184 fietsers. In januari en februari is het relatief kalm op de fietspaden, maar vanaf de derde maand gaan steeds meer Vlaams-Brabanders met de fiets op pad. Mei en juni zijn de drukste maanden.

Meetpunten

De vaste teller op de F3 tussen Herent en Leuven registreert fietsers sinds april 2012. Sinds de start van de metingen zit het fietsverkeer in stijgende lijn. In 2013 werden tussen januari en juli 109.967 fietsbewegingen geregistreerd. In 2017 is het fietsverkeer in dezelfde periode met 69,5 procent gestegen tot 153.405. Sinds 2013 is er jaarlijks een stijging van het fietsverkeer op deze route.

In april 2017 werden twee extra meetpunten op de F3 geplaatst in Erps-Kwerps (Kortenberg) en Nossegem (Zaventem). Op die locaties werden in 2013 gedurende enkele weken fietsers geteld. De nieuwe meting toont aan dat het fietsverkeer ook in Erps-Kwerps, halfweg de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel, sterk is toegenomen tegenover de eerste metingen. In vergelijking met de periode april-juli 2013 steeg het fietsverkeer in Erps-Kwerps met veertig procent. Voor het nieuwe meetpunt in Nossegem was er een lichte daling van 2,4 procent ten opzichte van 2013.