Jan Grauls voorzitter van forum over uitbreiding van luchthaven

brussels-airportJan Grauls zal het Forum 2040 voorzitten dat Brussels Airport in het leven heeft geroepen om een dialoog aan te gaan over de plannen tot uitbreiding van de luchthaven in Zaventem.  De toekomstplannen werden in de zogenaamde Strategische Visie 2040 gegoten.

Grauls heeft een lange loopbaan achter de rug als Belgisch diplomatiek vertegenwoordiger. In zijn laatste functie vertegenwoordigde hij van 2008 tot 2013 ons land bij de Verenigde Naties.

Een onafhankelijk panel zal uit de kandidaturen voor dit forum zestig personen uit verschillende stakeholdergroepen selecteren. Een derde van de plaatsen gaat naar omwonenden, zowel individuen als burgers die zich organiseren in een comité of groep. Een ander derde gaat naar socio-economische actoren, organisaties of bedrijven die werken rond thema’s als werkgelegenheid, mobiliteit, toerisme, leefbaarheid en economie.

De overige plaatsen worden ingevuld door vertegenwoordigers van de luchthavengemeenschap en onafhankelijke experten. Momenteel stelden al 200 individuen en organisaties hun kandidatuur voor het forum.

Strategische Visie 2040 is een ambitieus project waarmee Brussels Airport het aantal jobs op en rond de luchthaven tegen 2040 wil verdubbelen tot 120.000. Naar infrastructuur plant de luchthavendirectie de verlenging van ofwel baan 07R/25L met circa 800 meter in de richting van Erps-Kwerps (Kortenberg) of van de taxiweg naast deze baan. Brussels Airport wil ook twee bijkomende pieren bouwen, de zone Brucargo moderniseren en in Kortenberg een nieuwe bedrijvenzone aanleggen.