Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt 5 miljoen euro vrij voor een studie die een verbetering beoogt van de verkeersdoorstroming op de E411 en de Brusselse Ring in de Oostrand. De Werkvennootschap gaat de verkeerssituatie aan het Vierarmenkruispunt, het Leonardkruispunt en de aansluiting met de N275 onder de loep nemen.

Door de aanhoudende files op die locaties krijgen de Vlaams-Brabantse gemeenten Tervuren, Overijse, Hoeilaart en Huldenberg te kampen met (te) veel sluipverkeer.

Weyts verwacht dat de studie over drie tot vier jaar afgerond is. Tegen die tijd moeten de nodige financiële middelen beschikbaar zijn om de voorgestelde voorontwerpen uit te voeren. In 2006 werd al eens een studie besteld om dezelfde pijnpunten op te lossen, maar dat resulteerde alleen in de realisatie van het ecoduct van Groenendaal in Hoeilaart.

Weyts investeert voorts 3 miljoen euro in enkele quick wins. Het grootste deel daarvan, 2,5 miljoen euro, gaat naar het plaatsen van geluidsschermen in Overijse. Voor de verlenging van de oprit van de Brusselse Ring richting Wallonië en het opbreken van de renbaan van Groenendaal, telkens in Hoeilaart, wordt respectievelijk 300.000 en 75.000 euro opzijgelegd. De veel te korte oprit zorgt voor filevorming en verkeersonveiligheid.

De studieopdracht van De Werkvennootschap omvat ook een project om het op- en afrittencomplex van de E411 in Overijse te verplaatsen.