ArenbergkasteelDe KU Leuven investeert 1,1 miljoen euro in een groot restauratieproject van het Arenbergkasteel in Heverlee. In een eerste fase krijgt het kasteel een nieuw dak.

Het nieuwe dak wordt aangelegd op de oostvleugel van het kasteel. De werken van de eerste fase van het restauratieproject moeten tegen juni van dit jaar voltooid zijn.

Voor het nieuwe dak worden zowel gerecupereerde als nieuwe leien gebruikt. Het dakvlak wordt voor het eerst geïsoleerd. Ook de gevels aan de kant van het park krijgen een opknapbeurt. Beschadigde bakstenen worden vervangen. Het buitenschrijnwerk wordt hersteld en opnieuw geschilderd.

De tweede en derde fase moeten nog concreet getimed worden. In de voorlopige planning staan die niet ingeschreven voor 2021. Tijdens de tweede fase worden de binnenkoergevels en het dak van de noord- en westvleugel onder handen genomen worden. De zuidvleugel aan de Dijle komt laatst aan bod.

Het kasteel van Arenberg werd opgetrokken in de zestiende eeuw, door Willem II van Croy. In het begin van de zeventiende eeuw kwam het in handen van de hertogen van Arenberg. In de daaropvolgende eeuwen onderging het kasteel diverse wijzigingen. De huidige architectuur is grotendeels Vlaams-traditioneel met elementen uit de late gotiek, renaissance en neogotiek. Karakteristiek zijn de twee grote hoektorens.

Sinds 1921 is het gebouw in gebruik door de universiteit. Vandaag biedt het onderdak aan het departement architectuur, het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC) en diensten van de faculteit ingenieurswetenschappen.