De Vlaamse overheid investeert 8 miljoen euro in Meerdaalwoud en Heverleebos. Allerlei initiatieven moeten de natuur- en belevingswaarde van de twee wouden op het grondgebied van Oud-Heverlee, Leuven en Bierbeek verhogen.

De investering wordt gespreid over drie fasen. Er zijn drie Vlaamse overheidsdiensten bij betrokken: het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos en het departement Omgeving. De projecten in het kader van het Structuurplan Meerdaalwoud moeten tegen eind 2019 afgewerkt zijn.

De onthaalpoort Torenvalk met een interactieve uitkijktoren en een speelbos wordt deze zomer geopend. Tegen de zomer van 2019 worden een fiets- en wandelbrug en een ecoduct gebouwd over de N25 tussen Blanden (Oud-Heverlee) en Hamme-Mille. De bossen moeten dan nog meer dan vroeger een wandel-, fiets- en ruiterparadijs zijn.

In de winter wordt gestart met de aanleg van zeven kilometer fietspaden die de woonkernen van Vaalbeek en Blanden in Oud-Heverlee verbinden met Leuven. De snelheid op de N251 Leuven-Blanden wordt beperkt tot 50 kilometer per uur. Er worden ook vijf veilige oversteekplaatsen gebouwd.