De Vlaamse regering investeert 30 miljoen euro in een nieuwe supercomputer. Die wordt opgesteld bij KU Leuven.

Bij de jongste begrotingsbesprekingen kreeg Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) een extra budget voor innovatie in Vlaanderen. Europa moedigt de lidstaten aan om tegen 2020 minstens drie procent van hun bruto binnenlands product te besteden aan onderzoek en ontwikkeling.

De Vlaamse regering investeert 30 miljoen euro in een supercomputer die bij de Leuvense universiteit komt te staan. Het toestel zal ook worden opengesteld voor andere kennisinstellingen en bedrijven.

De computer kan verschillende taken aan, zoals het berekenen van de effecten van de klimaatopwarming en het opsporen van digitale piraterij. “De rekencapaciteit die nodig is, stijgt jaar na jaar met enorme sprongen. Alsmaar grotere pakketten moeten op steeds kortere termijn verwerkt worden”, zegt Muyters.

De regering trekt daarnaast 3 miljoen euro uit voor experimenten met de zelfrijdende auto. Een zelfde bedrag gaat naar onderzoek naar onderwaterrobots.