Investering van 1,4 miljoen euro in provinciaal domein Huizingen

huizingen domeinVlaams-Brabant investeert 1,4 miljoen euro in het provinciaal domein van Huizingen in Beersel. Daarvan gaat 1,1 miljoen euro naar de realisatie van een nieuw onthaal- en administratief gebouw. Daarnaast wordt ongeveer 200.000 euro uitgetrokken voor vernieuwing van het sanitair op het domein.

De vernieuwing van de onthaalinfrastructuur in het recreatiepark in het Pajottenland is volgens het provinciebestuur noodzakelijk om een einde te maken aan de lange wachtrijen tijdens de drukke zomerdagen aan de ingang van het domein. De start van de werken is gepland in maart 2017 en de oplevering in april 2018. De vernieuwing van het sanitair zou midden 2017 klaar moeten zijn. De bezoeker zal geen hinder ondervinden van de werken.

Het middeleeuwse kasteel van het provinciedomein, dat in de loop van de negentiende eeuw zijn huidige vorm kreeg na een restauratie, is sinds 1982 beschermd als monument. Het is dringend aan restauratie toe.

De provincie zal daarom een ontwerper aanstellen om de restauratie van het beschermde kasteel tot een goed einde te brengen. Uit een inspectierapport van de monumentenwacht in 2014 blijkt dat de problemen het gevolg zijn van vochtinsijpeling.

In de meerjarenplanning 2014-2019 heeft de provincie 875.000 euro uitgetrokken voor de restauratie.