erasmusTwee op drie bedrijven hechten bij het aanwerven van medewerkers belang aan een buitenlandse ervaring van studenten. Dat de internationale studentenmobiliteit het voorbije academiejaar met twintig procent steeg, komt ondernemers dus goed uit. Voka juicht toe dat steeds meer jongeren naar het buitenland trekken. “Het is een essentiële troefkaart voor de arbeidsmarkt”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Nieuwe cijfers van het ministerie van Onderwijs leren dat 5.300 studenten in het academiejaar 2014-2015 deelnamen aan het uitwisselingsprogramma Erasmus. Dat is twintig procent meer dan het vorige academiejaar. Voor ondernemersorganisatie Voka is die stijging een bevestiging van de trend dat jongeren steeds meer belang hechten aan internationale ervaring en daadwerkelijk de stap naar het buitenland doen.

“De voorbije jaren hebben instellingen en de overheid veel inspanningen geleverd. Daar beginnen we nu de vruchten van te plukken”, stelt Hans Maertens. “Onze arbeidsmarkt wordt steeds internationaler en meer gericht op het buitenland. Als jongeren tijdens hun studie kennismaken met een andere cultuur of in een internationale context studeren, is dat naast een ervaring voor het leven een belangrijk voordeel op de arbeidsmarkt.”

“De tijd dat alleen het diploma doorslaggevend was bij een sollicitatie is definitief voorbij. Ondernemers zoeken competenties en attitudes. Tijdens een studie in het buitenland leren jongeren om zelfstandig te zijn en in onbekende situaties op zoek te gaan naar oplossingen. Dat zijn competenties die tijdens de loopbaan van pas komen.”

Voka hoopt dat de stijgende trend zich in de toekomst voortzet. “Het succes van Erasmus werkt aanstekelijk. Maar we moeten ook kijken naar landen buiten Europa. Onze economie is steeds meer gericht op de Verenigde Staten en landen in het oosten. Ook daar moeten studenten ervaring opdoen.”