KU Leuven heeft het eerste zogenaamde intelligente groendak van ons land geïnstalleerd. Voor het proefproject koos de Leuvense universiteit het dak van het Antwerpse kantoor van Beweging.net. De initiatiefnemers willen nagaan of het sturen van het regenwater op groendaken steden beter kan beschermen tegen wateroverlast door opslag op de daken of in de riolering.

Een intelligent groendak kan vanop afstand bestuurd worden op basis van het weerbericht en de riolerings- en overstromingsmodellen van een stad. “Bij droogte kunnen we beslissen om het regenwater langer vast te houden, zodat de planten het makkelijker overleven. Dat is nu nog een probleem bij veel groendaken”, zegt Vincent Wolfs, onderzoeker bij KU Leuven.

Kwetsbaar

“Bij zware regenval kan het water opgeslagen worden om de kans op wateroverlast te verkleinen. In een eerste fase gaan we nu onderzoeken of het systeem met sensoren goed functioneert. Nadien bekijken we wat de impact voor een stad kan zijn als er honderden zulke daken zouden zijn.”

Als de resultaten positief zijn, kan het nieuwe type groendak mee een antwoord bieden voor de uitdagingen voor steden als gevolg van de klimaatverandering. “Steden zijn extra kwetsbaar voor periodes van droogte en voor extreme zomerse onweders. De bedoeling van het project is om hen daar weerbaarder tegen te maken.”

Het initiatief kadert in het bredere Europese Brigaidproject rond innovaties die inspelen op klimaatverandering.