Infomoment over bedrijventerrein Aarschot

logo_bedrijvigAarschotVoka Kamer van Koophandel arrondissement Leuven organiseert een informatiemoment over de plannen voor de optimalisatie van het bedrijventerrein in Aarschot. De inoavond wordt georganiseerd in samenwerking met de stad Aarschot, provincie Vlaams-Brabant, Interleuven en de POM Vlaams-Brabant.

“De toekomstplannen voor het bedrijventerrein werden vorig jaar al voorgesteld”, zegt Kevin Logist van Voka Kamer van Koophandel arrondissement Leuven. “Het komt er nu op aan deze plannen stap voor stap te verwezenlijken in samenspraak met ondernemers en omwonenden. Tijdens het infomoment worden het plan van aanpak, het voorontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en enkele deelprojecten toegelicht.”

De provincie Vlaams-Brabant startte de procedure voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het plan zal de verouderde gewestplanbestemming vervangen en vormt het juridisch kader voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. Tijdens het infomoment worden de krachtlijnen van het plan toegelicht. Daarnaast wordt meer info gegeven over de aanpak van het onderzoek naar gemeenschappelijke hemelwaterbuffering en enkele lopende deelprojecten zoals de stationsparking.

Op de projectwebsite www.vlaamsbrabant.be/bedrijvigaarschot kunt u de toekomstplannen en het achtergrondmateriaal al eens bekijken. Na afloop van de presentatie, heeft U de mogelijkheid om vragen te stellen en kunt u met uw vragen terecht op de infomarkt waar alle info nogmaals gebundeld staat en toegelicht wordt.

De informatieavond heeft plaats op donderdag 18 juni vanaf 19.30 uur in het  Capucienenklooster, Stadspark 1 in Aarschot.