Het Brusselse Veilinghuis Henri Godts heeft een eeuwenoude atlas van Amerika te koop aangeboden aan president Donald Trump en schakelde daarvoor de Amerikaanse ambassade in Brussel in. Het gaat om een uiterst zeldzaam stuk van grote historische waarde dat geveild wordt op 21 maart. De atlas werd samengesteld door een Vlaamse cartograaf en gedrukt in Leuven. Hij dateert uit 1598 en is de allereerste atlas die exclusief gewijd is aan de Nieuwe Wereld.

Amper een kleine eeuw na de ontdekking van Amerika stelde de Vlaamse cartograaf Cornelius Wytfliet de eerste atlas samen die exclusief gewijd is aan het nieuw ontdekte continent. Het boek, dat in 1598 in Leuven werd gedrukt, bevat één wereldkaart en achttien andere kaarten van Florida, Cuba, Brazilië, Chili en Peru.

Van deze zeldzame atlas bestaan er volgens experts nog maar enkele tientallen exemplaren. De waarde wordt geschat op ongeveer 10.000 euro, maar zal allicht voor een veelvoud geveild worden.

Het Brusselse veilinghuis Henri Godts, dat eind vorig jaar fusioneerde met The Romantic Agony, rekent op heel wat interesse uit de States. Precies daarom richtte het zich zopas tot de Amerikaanse ambassade in Brussel. Het bekende veilinghuis beschouwt de atlas als een uitzonderlijk stuk met een grote historische waarde en vond het belangrijk genoeg om die boodschap ook over te maken aan president Trump.

“President Trump is de eerste om te zeggen hoeveel hij van Amerika houdt. Nét daarom willen we deze prestigieuze en zeldzame editie onder de aandacht van de president brengen en hebben we de ambassade hierover aangeschreven. Deze atlas komt maar zeer zelden in de handel en daarom wilden we hem of alleszins zijn entourage hierover informeren”, zegt Henri Godts.