Het nieuwe vijfjarige convenant tussen de Vlaamse regering en Imec zet volop in op de lokale én internationale voortrekkersrol van het gereputeerde onderzoekscentrum in Leuven. Concreet wordt de jaarlijkse dotatie voor Imec opgetrokken tot 108 miljoen euro.

Enerzijds wordt extra geïnvesteerd in het langetermijnonderzoek van Imec, zodat het zijn positie kan consolideren als ’s werelds belangrijkste onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie. Anderzijds wordt volop de kaart van Vlaanderen getrokken, met extra middelen om lokale innovatie te ondersteunen. Bijvoorbeeld door Vlaamse partners makkelijker toegang te geven tot Imec-technologie en door te blijven investeren in professionele begeleiding voor hightech ondernemers.

Imec legt elke dag de basis voor een betere toekomst in domeinen zoals slimme gezondheidszorg, slimme steden, mobiliteit, energie en Industrie 4.0,  met een innovatiecapaciteit die zich vertaalt in meer dan 120 patentaanvragen per jaar.

“We willen ook lokaal grenzen verleggen en genereren”, zegt Luc Van den hove, algemeen directeur en ceo. “Zo zijn we er bijvoorbeeld in geslaagd om een aantal internationale topbedrijven uit de microchipindustrie naar Vlaanderen te halen, zoals het Nederlandse ASML en het Japanse JSR. Samenwerkingsverbanden die de creatie van meer dan 6.000 Vlaamse jobs met zich meebrachten.”

“Binnen de jaarlijkse dotatie van 108 miljoen euro voorzien we in extra middelen voor het ondersteunen van lokale innovatie”, zegt Philippe Muyters (N-VA), Vlaams minister van Economie en Innovatie. “Zo kunnen Vlaamse bedrijven bij Imec aankloppen voor geïntegreerde oplossingen die gebruik maken van de allerlaatste ontwikkelingen in hard- én software. Dat is onontbeerlijk in hun zoektocht naar technologie die onmiddellijk in hun producten kan worden geïntegreerd om hen snel een competitief voordeel te verschaffen.”

Ook de voorbije jaren konden Vlaamse kmo’s al volop hun voordeel doen met de aanwezigheid van Imec. Er werden bijvoorbeeld innovatieprojecten opgezet met meer dan 500 Vlaamse bedrijven. Bovendien worden hightech start-ups al jarenlang ondersteund. Getuige daarvan de 43 spin-offs en de meer dan 120 start-ups die al begeleid werden binnen het Imec.istart-programma.