Imec heeft de grootste dataset ter wereld over stressdetectie verzameld. Het Leuvense onderzoekscentrum zette wearables in om de link tussen stress en fysiologische symptomen bloot te leggen.

De verzameling gebeurde op basis van verschillende sensoren en met het zogenaamde sweet-onderzoek (stress in the work environment). Imec, gespecialiseerd in nano-elektronica en digitale technologie, bracht data van meer dan duizend deelnemers samen in het eerste grootschalige onderzoek dat klinisch relevante wearables gebruikt om de link tussen mentale stress en fysiologische symptomen in het dagelijkse leven te bestuderen.

Eerst werd het basisstressniveau van de deelnemers bepaald via psychologische vragenlijsten. Daarna droegen de participanten vijf dagen een polsband en een draadloze pleister. Zo werden hun hartslag, hartslagvariabiliteit en acceleratie gemonitord.

Deze fysiologische symptomen werden aangevuld met contextuele data zoals telefoonactiviteit en zelf-gerapporteerde informatie. Die gegevens werden verzameld via de smartphone.

Twaalf keer per dag werd aan de deelnemers gevraagd om hun stressniveau te evalueren. Ze moesten daarbij vragen beantwoorden over hun dagelijkse activiteiten, voedsel- en drankinname, slaapkwaliteit en spijsvertering.

“Dit project gebruikt verschillende wearables om de link tussen fysiologische symptomen van stress en zelf-gereapporteerde stressniveaus te bevestigen. We kregen meer inzicht in periodes van stress en de indicaties ervan”, zegt Elena Smets, onderzoekster bij Imec.

De eerste resultaten worden deze week voorgesteld in Las Vegas. Ze tonen aan dat de gemiddelde hartslagvariabiliteit van de deelnemers correleert met de stressniveaus die ze zelf aangeven.