Johan Van Eldere neemt ontslag als hoofdgeneesheer van UZ Leuven. Hij liet het bestuurscomité van het universitaire ziekenhuis weten dat hij zijn mandaat na vier jaar ter beschikking stelt. Hij blijft in dienst tot 1 juli.

De reden voor het ontslag is niet bekend. Het bestuurscomité van UZ Leuven nam kennis van het verzoek van Johan Van Eldere en heeft dat ingewilligd.

De aanstelling van een nieuwe hoofdarts rust op de schouders van het bestuurscomité en de nieuwe gedelegeerde bestuurder. Die moet nog aangesteld worden als de huidige bestuurder Marc Decramer met pensioen gaat.

Van Eldere was hoofdarts sinds de zomer van 2014. Hij kwam in dienst van UZ Leuven in 1993. In 1997 werd hij adjunct-kliniekhoofd van de dienst laboratoriumgeneeskunde. In 2010 werd hij daar diensthoofd . In 2014 werd Van Eldere waarnemend diensthoofd van de dienst pathologische ontleedkunde. Na zijn aftreden als hoofdarts zal hij dat mandaat weer opnemen. De man is ook gewoon hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van KU Leuven.