Staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) wil het aantal dagen dat een seizoenarbeider kan werken optrekken tot honderd dagen. Hij wil het bestaande systeem harmoniseren: honderd dagen seizoenarbeid voor alle tuinbouwactiviteiten.

Seizoenarbeiders in land- en tuinbouwbedrijven werken met een tijdelijk contract in een systeem met een gunstige rsz-regeling voor zowel de werkgever als de werknemer. De rsz-bijdragen worden berekend op een forfaitair dagloon. Elk jaar maken zo’n 56.000 seizoenwerknemers in de tuinbouw gebruik van de maatregel.

Het systeem is behoorlijk ingewikkeld. Een seizoenarbeider in de landbouw mag vandaag dertig dagen per jaar ingezet worden, in de tuinbouw 65 dagen en in de witloof- en champignonteelt honderd dagen. “We merken dat het systeem vaak niet overeenstemt met de praktijk”, zegt De Backer. “In de fruitpluk kan je moeilijk voorspellen hoe lang de pluk zal duren. Daarom wil ik het systeem harmoniseren: honderd dagen seizoenarbeid voor alle tuinbouwactiviteiten. Ook bijvoorbeeld voor tuinaanleggers die vandaag geen enkele dag seizoenarbeid mogen doen.”

De maatregel is goed nieuws voor de fruitteelt in Haspengouw en het Hageland. “Veel telers zitten vaak over het toegelaten aantal dagen, terwijl de pluk nog niet voorbij is. Door het aantal dagen te verhogen komt de regering tegemoet aan een vraag uit de praktijk”, zegt Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD).