Aan de hoofdzetel van het inspectiebedrijf Vinçotte in Vilvoorde werd vrijdag gestaakt tegen het project Vinçotte 3.0 van de directie. Een kleine 500 werknemers protesteerden aan de Olieslagerslaan tegen het gebrekkig sociaal overleg. De directie reageert scherp en stelt dat het gemeenschappelijk vakbondsfront de vooruitgang van het bedrijf verhindert. Het water tussen beide partijen is duidelijk te diep geworden.

Met Vinçotte 3.0 wil de directie ingrijpende veranderingen doorvoeren. Volgens de bonden leidt het tot een lawine aan operationele en praktische problemen. “Het veranderingsproces is onwerkbaar en onrealistisch”, zeggen ze. “De inspectieopdrachten worden sinds 1 januari chaotisch of zelfs helemaal niet verdeeld. Heel wat inspecteurs krijgen weinig of geen opdrachten, anderen worden ermee overspoeld.” Vijftig jobs zijn bedreigd omdat de afdelingen asbestcontroles en bodeminspectie verdwijnen.

“Omdat alles in het honderd loopt, vrezen we dat Vinçotte klanten gaat verliezen en er nog meer jobs in het gedrang komen”, zegt Leen Van Lierde (ACLVB). Volgens Jan Meeuwens (BBTK) brengt het project de veiligheid in het gedrang omdat de directie steeds meer polyvalentie verwacht van de werknemers en niet zoals vroeger specialisten stuurt naar specifieke opdrachten. Veiligheid is heiligheid stond op de spandoeken te lezen.

Volgens de directie is het toekomstplan noodzakelijk voor het voortbestaan van Vinçotte. “We hebben geluisterd naar onze klanten en onze interne organisatie bekeken. Onze winstgevendheid en cash flow staan sterk onder druk en we worden geconfronteerd met grote risico’s en uitdagingen. De serviceverlening naar de klant moet sneller, efficiënter en meer klantspecifiek gebeuren. Daarom moeten onze werkingsprocessen en technologie geactualiseerd worden. We moeten meer inzetten op advies en innovatie.”