Het geduld van Ghelamco raakt op. Niet onlogisch met zoveel stokken in de wielen voor de geplande bouw van het Eurostadion in Grimbergen. De projectontwikkelaar heeft het vonnis van de vrederechter over de veelbesproken buurtweg op Parking C in Grimbergen betekend. De bouwheer maant de gemeenteraad van Grimbergen aan om dat vonnis uit te voeren.

Ghelamco maant de gemeenteraad van Grimbergen formeel aan om het verzoek tot afschaffing van de buurtweg aan de deputatie van Vlaams-Brabant te richten. De projectontwikkelaar stelt de gemeenteraad van Grimbergen ook in gebreke omdat de bouwvergunning voor het multifunctioneel complex zonder afschaffing van de buurtweg niet kan worden afgeleverd.

De bouwheer heeft de consequenties van de stemming op de gemeenteraad van Grimbergen van 26 januari over de afschaffing van de buurtweg juridisch grondig bestudeerd. “De beslissing van de gemeenteraad om vooralsnog geen verzoek te richten aan de deputatie om de buurtweg af te schaffen is in strijd met het vonnis van de vrederechter van 5 september 2016”, zegt Ghelamco. “De beslissing maakt het vonnis immers onuitvoerbaar.”

Ghelamco gewaagt van onmiskenbare schade. “Er werden al aanzienlijke investeringen gedaan in het project Eurostadion. Bovendien zorgt de beslissing van 26 januari voor vertragingen, waarvan de gevolgen eveneens een serieus prijskaartje zullen hebben.”

Om elke nog bijkomende vertraging te vermijden en geen kostbare tijd verloren te laten gaan start Ghelamco deze week met het verplichte archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw van het geplande multifunctioneel complex, de parking, de campus en het paviljoen op Parking C.

“Vanaf het indienen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning kunnen deze werkzaamheden uitgevoerd worden, overeenkomstig de duiding van de administratie Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning hebben we ingediend op 16 november 2016.”