De stad Leuven verleende de bouwvergunning voor de Welzijnstoren op de toekomstige Hertogensite. “Met dit eerste bouwproject geven we de aftrap voor de nieuwe Hertogensite in Leuven. Deze stadsvernieuwing luidt een grondige facelift in voor de voormalige ziekenhuissite en betekent een boost voor de benedenstad”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies. De Welzijnstoren is een samenwerkingsverband tussen de Leuvense vastgoedontwikkelaar Resiterra en UZ Leuven, met medewerking van het stadsbestuur.

De Welzijnstoren behoort tot het masterplan van de toekomstige Hertogensite, gelegen tussen de Brusselsestraat, de Minderbroederstraat en de Kapucijnenvoer. De ziekenhuisfuncties vertrekken uit de stad maar de nieuwe invulling sluit aan bij de historische achtergrond van de zone.

De Hertogensite wordt een groene stadswijk waar wonen, cultuur en zorg samensmelten met verleden en toekomst. De aandacht voor gezondheid en zorg speelt een belangrijke rol. De Welzijnstoren is centraal gelegen, waardoor het als welzijnsplatform kan fungeren voor de wijk en de hele stad. “Het belang van een gezond sociaal weefsel in een nieuwe wijk vinden we onontbeerlijk”, zegt Devlies. “Ook oudere mensen zullen zich in deze omgeving thuis voelen.”

Timing

De Welzijnstoren wordt een zorg- en welzijnsplatform met bijzondere aandacht voor chronische zorg, vooral bij ouderen. “Hertogensite moet een gezonde wijk worden voor levenslang wonen met maximale zelfstandigheid van oudere bewoners”, stelt Wim Tambeur, operationeel directeur bij UZ Leuven. De functies in de Welzijnstoren dupliceren geen bestaand zorgaanbod maar zetten in op innovatie om lacunes in het zorglandschap in te vullen. Op die manier is de Hertogensite als innovatieve proeftuin een katalysator voor zorg en gezondheid in de stad.

“Met de Hertogensite transformeren we een geïsoleerd amalgaam van mooie en minder mooie gebouwen uit een ver en recent verleden tot een evenwichtige mix van woon- en gemeenschapsfuncties”, stelt Devlies. “De Welzijnstoren is er daar een van.” Het gaat om een gebouw van tien verdiepingen hoog en een oppervlakte van 13.187 vierkante meter. Ondergronds komt er een parking met 56 plaatsen.

Door de goedkeuring van de bouwvergunning kan de timing bepaald worden. De welzijnstoren zal gerealiseerd worden tussen 2019 en 2021.