Het afvalverwerkingsbedrijf Hermans Afbraakwerken en de bijhorende terreinen in Vilvoorde worden verzegeld wegens diverse inbreuken op de milieu- en ruimtelijke voorschriften. Dat heeft burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte aangekondigd.

De bvba Hermans Afbraakwerken stockeert en behandelt afvalstoffen zoals steenpuin, betonpuin, metalen, uitgegraven mazouttanks, asbestplaten, voertuigbanden e n autowrakken. Omdat het bedrijf zonder vergunning actief is in agrarisch gebied en verschillende bepalingen van de milieuwetgeving overtreedt, proberen Vilvoorde en de inspectie van het departement RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) al jaren om de activiteiten aan banden te leggen.

De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde het bedrijf al tot geldboetes, het herstel van de terreinen in hun oorspronkelijke staat en maatregelen op vlak van bodemsanering. Bij een brand op de terreinen van het bedrijf werd vastgesteld dat afbraakmaterialen waren verbrand. Dat was voor de burgemeester van Vilvoorde het sein om het bedrijf te beteugelen.

Op straf van een dwangsom van 250 euro per dag moet Hermans Afbraakwerken met directe ingang alle activiteiten stopzetten. Het bedrijf krijgt een maand de tijd om alle afvalstoffen op het terrein op te ruimen en naar een afvalstoffenverwerker af te voeren. Vilvoorde dreigt ermee dat te laten doen op kosten van de exploitant.