huboherentDe handelaars langs de Brusselsesteenweg in Herent zijn niet opgezet met de huidige plannen voor herinrichting van de N2. Het handelaarsverbond onthaalt het voorstel van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op een tegenvoorstel. Dat wordt onderzocht door een studiebureau. “We wachten nu op de resultaten van dat onderzoek”, zegt voorzitter Herman Scheys.

Het handelaarsverbond vreest dat de plannen van het AWV voor de herinrichting van de Brusselsesteenweg zullen leiden tot files, sluipverkeer en gevaarlijke situaties. In die plannen wordt het doorgaand en lokaal verkeer opgesplitst in een hoofdrijbaan en ventwegen.

De handelaars verwachten meer heil van een busbaan op de middenberm richting Leuven of een verhoogde en berijdbare middenberm. “Wij willen een constructieve bijdrage leveren aan een veilige Brusselsesteenweg voor iedereen en pleiten voor een evenwichtige oplossing”, stelt Scheys.

Het alternatief van de handelaars wordt onderzocht door een extern studiebureau. Zij verzetten zich niet tegen een herinrichting maar stellen dat het voorstel van het AWV grote problemen zal veroorzaken. Zo zijn er vragen over hoe vrachtwagens kunnen indraaien op de ventwegen zonder schade te veroorzaken aan bermen en fietspaden.

Hubo staat symbool voor het dossier. De 800 klanten die de keten dagelijks ontvangt, zullen naar rechts moeten uitrijden om pas verder te kunnen draaien. Dat beloven lange wachtrijen te worden, waar een deel van de klanten misschien op afhaakt.