Een dertigtal lokale besturen van het arrondissement Halle-Vilvoorde gaat samenwerken om uit te groeien tot een slimme regio. Die intentieverklaring hebben ze woensdag bekendgemaakt in het gemeentehuis van Dilbeek. Onder begeleiding van het Leuvense onderzoekscentrum Imec en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaan de Vlaams-Brabantse gemeentebesturen concrete toepassingen in het straatbeeld ontwikkelen.

De in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde verenigde burgemeesters hebben het startschot gegeven voor een samenwerking die moet leiden tot technologische toepassingen voor een meer duurzame, efficiënte, goedkope en tijdbesparende werking en dienstverlening.

Eerst gaan ze gezamenlijk de uitdagingen voor de streek formuleren, om nadien een actieplan op te maken en uit te voeren. De samenwerking maakt technologische investeringen met bijkomende expertise en voldoende schaalgrootte mogelijk.

Tools

Het voorbereidingstraject wordt doorlopen onder begeleiding van Imec en de VUB. Zij reiken specifieke wetenschappelijke modellen en tools aan.

Het Toekomstforum moet het concept van een slimme stad of gemeente tastbaar maken. Daarbij wordt gedacht aan een gezamenlijk opvolgsysteem voor evenementen, een nieuwe aanpak van backofficefuncties, een applicatie om fietsgebruik te stimuleren en moduleerbare openbare verlichting.

Mogelijk worden ook enkele quick wins voor de regio opgestart, die kunnen fungeren als proefprojecten. Al gestarte initiatieven kunnen een betekenis krijgen voor een grotere groep van gemeenten. Enkele steden zoeken al actief naar intelligente oplossingen voor hun problemen. Maar de resultaten zijn nog niet zichtbaar.