windturbineDe bvba Haksberg uit Tielt-Winge krijgt een nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van twee windturbines langs de E314. Die komen in Rillaar, deelgemeente van Aarschot, op de grens met Tielt-Winge. Dat zint het stadsbestuur van Aarschot niet. Het tekent beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de beslissing van het departement Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed (RWO).

Het stadsbestuur van Aarschot vindt dat het departement RWO geen of onvoldoende rekening heeft gehouden met de ingediende bezwaren en de esthetische waarde van het landschap. Net als bij de eerste vergunning die op 7 juni door de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd vernietigd.

“Het project voldoet niet aan de wettelijke regeling van het bundelingsprincipe”, zegt het stadsbestuur. “De twee vergunde windturbines kunnen niet beschouwd worden als een cluster met de bestaande windturbines langs de E314 in Bekkevoort en Diest. De tussenafstand is namelijk veel te groot.”

Behalve dit beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning loopt een procedure bij de Raad van State tegen de milieuvergunning die in 2013 werd afgeleverd. In deze rechtsprocedure adviseerde de auditeur van de Raad van State ondertussen om de vergunning te vernietigen. Er werd volgens zijn advies niet voldoende gemotiveerd waarom de windturbine mag worden ingeplant in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De Raad van State doet hier allicht nog dit jaar een uitspraak over.